Storytelling in Business

Storytelling in Business maakt een zakelijk verhaal levendig. Wanneer je het toepast in het klantgesprek, leg je een goed persoonlijk contact. Dat is het begin van een duurzame relatie.

Wat is het: Storytelling is een andere vorm van de boodschap overbrengen. Niet met ‘zomaar mooie verhalen’, maar met verhalen die betekenis hebben. Met verhalen (anekdotes, metaforen, taalstijlen) die in het teken staan van de kern van je betoog.

Een voorbeeld: een grafiek is een abstracte manier om een uitleg te geven en wordt door de luisteraar vaak ter kennisgeving aangenomen. Daarentegen is een persoonlijk verhaal krachtig. Het doet een beroep op het empathisch vermogen de ander. Het meeleven en meebeleven brengt de communicatie op een hoger plan. De klant betrekt nu de informatie op zichzelf.

Maar wat is jouw persoonlijke verhaal?

Als het verhaal goed is opgebouwd en ook onderbouwd wordt met overtuigende feiten, komt de boodschap met meer impact binnen en daarbij wordt er een vertrouwensband gecreëerd tussen de spreker en de luisteraar. Aan het eind van het gesprek is de ander (de klant) gemotiveerd om tot een actie te komen die jullie beide aanspreekt.

Hoe doe je dat: in de training leer je hoe je Storytelling toepast in het businessgesprek. Met theorie, oefeningen en inspirerende voorbeelden van succesvolle Storytellers als Steve Jobs, Ilja Gort en zelfs Shakespeare.

Tenslotte, met Storytelling ontwikkel je je softskills, toon je je expertise en behaal je ook resultaat. Want wie goed kan luisteren, meeleeft en respect toont voor andermans waarden, kan perfect inspelen op de behoeften van zijn klant.

Wanneer je gelooft in je product of dienst dan ontstaan er verhalen. Verhalen die leuk zijn en de moeite waard om te vertellen. Verhalen die het vertrouwen vergroten en uitnodigen om de verhalen van de ander te horen. Verhalen met een betekenis en met een hoger doel. Een gezamenlijk doel.

Duur: 1 dagdeel of 1 dag. Deelnemers per groep: 4 – 10.

De training wordt op maat gemaakt, dat betekent op verzoek van de aanvrager en naar diens wensen. Voor meer info: Gisèle Noordzij: 06-26 192 130 of mail naar: noordzij@toontoon.nl