Storytelling in Business

Storytelling in Business maakt een zakelijk verhaal levendig. Wanneer je het toepast in het klantgesprek, leg je een goed persoonlijk contact. Dat is het begin van een duurzame relatie. Hoe pas je het toe?

In de training leer je :

  • de Storytell-techniek van het vertellen (de bondige structuur)
  • de Storytell-techniek van het luisteren (actief) en
  • de Storytell-techniek van het vragen (uitnodigend)

Tegelijkertijd spreek je meevoerend, deskundig en overtuigend. Je toont je expertise in jouw vak. Met theatertechnieken leer je je congruent uitdrukken.

Zo ontwikkel je ondertussen ook je softskills. Want wie goed kan luisteren, meeleeft en respect toont voor andermans waarden, zal kunnen inspelen op de behoeften van zijn klant.

Wanneer je gelooft in je product of dienst dan ontstaan er verhalen. Verhalen die leuk zijn en de moeite waard om te vertellen. Verhalen die het vertrouwen vergroten en uitnodigen om de verhalen van de ander te horen. Verhalen met een betekenis en met een hoger doel. Een gezamenlijk doel.

Locatie: in house. Duur: 1 dagdeel of 1 dag. Deelnemers per groep: 4 – 10.

De training wordt op maat gemaakt, dat betekent op verzoek van de aanvrager en naar diens wensen. Voor meer info: Gisèle Noordzij: 06-26 192 130 of mail naar: noordzij@toontoon.nl