Het Feedbackgesprek

In de cursus ‘Effectief begeleiden’ voor opleiders en voor leidinggevenden staat het feedbackgesprek centraal.

Aan de hand van actuele casuïstiek, uit de eigen werkpraktijk, wordt de problematiek in de opleidingssituatie of op het werk onder de loep genomen.

  • Met gesprekstechnieken,
  • korte theorie over het geven & ontvangen van feedback en
  • door het oefenen met het geven van feedback (d.m.v. het rollenspel) wordt er inzicht verworven in het denken, het voelen en het handelen. Als trainer en trainingsactrice heb ik me toegelegd op deze specifieke vorm van het functioneringsgesprek.
“Ik mocht toch fouten maken?”

Wat me aanspreekt is dat feedback oorspronkelijk bedoeld is om de ander te motiveren om het in de toekomst beter/anders te doen. Het is daarom heel positief en gericht op een gemeenschappelijk doel. Als je dat -als leidinggevende- weet, hoef je niet het gevoel te hebben ‘te kritisch’ of ‘te autoritair’ te zijn. Je steunt de ander juist bij zijn loopbaan of in zijn ontwikkeling. Dat is een heel dankbare taak.

Met een gestructureerde feedback, waarin de regie in handen ligt van de gever ontstaat er een open en vertrouwelijke werksfeer waarin heldere afspraken worden gemaakt.

Duur (afhankelijk van het aantal deelnemers) 1 of 2 dagdelen. Deelnemers: 4-8. Voor meer info en overleg: Gisèle Noordzij: 06-26 192 130 of mail naar: noordzij@toontoon.nl